Sumerowie

Prawie każdy wie o istnieniu cywilizacji takich jak Babilonia czy Asyria jednak większość ludzi nie wie o istnieniu znacznie starszego ludu – Sumerów. To oni stworzyli podstawy późniejszych cywilizacji, a zarazem wpłynęli na naszą obecną technikę, choć historia skazała ich na wiele tysiącleci zapomnienia teraz nie ma wątpliwości, że to oni wynaleźli między innymi:

 • Pismo klinowe.
 • Koło garncarskie.
 • Palenie cegły.
 • Sieć irygacyjną.
 • System sześćdziesiętny
 • Podzielili koło na 360 stopni.
 • Wprowadzili pług w rolnictwie

  Wiadomo również, że słynny „Epos o Gilgameszu” składa się z pojedynczych mitów sumeryjskich, a Babilończycy tylko nadali im kształt jednego wielkiego i pięknego dzieła. Sumerowie rozwijali również matematykę i astronomie.

  Pojawili się pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. w dolnej Mezopotamii i tam stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizacje składającą się z wielu miasto – państw, które ciągle walczyły o hegemonie i władze nad sobą.